Nga sắp sửa thành lập thêm hạm đội mới - Hạm đội Bắc Cực

Nga sắp sửa thành lập Hạm đội Bắc Cực. Ảnh: TASS
Nga sắp sửa thành lập Hạm đội Bắc Cực. Ảnh: TASS
Nga sắp sửa thành lập Hạm đội Bắc Cực. Ảnh: TASS
Lên top