Nga sắp phóng vệ tinh tiên tiến cho Iran

Tên lửa phóng vệ tinh Simorgh tại Iran do Bộ Quốc phòng Iran công bố tháng 7.2017. Ảnh: Bộ Quốc phòng Iran
Tên lửa phóng vệ tinh Simorgh tại Iran do Bộ Quốc phòng Iran công bố tháng 7.2017. Ảnh: Bộ Quốc phòng Iran
Tên lửa phóng vệ tinh Simorgh tại Iran do Bộ Quốc phòng Iran công bố tháng 7.2017. Ảnh: Bộ Quốc phòng Iran
Lên top