Nga sắp phát triển thành công thuốc chống tình trạng kháng kháng sinh

Thuốc chống tình trạng kháng kháng sinh do trung tâm Gamaleya của Nga phát triển hiện đang trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Ảnh: Gamaleya Center
Thuốc chống tình trạng kháng kháng sinh do trung tâm Gamaleya của Nga phát triển hiện đang trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Ảnh: Gamaleya Center
Thuốc chống tình trạng kháng kháng sinh do trung tâm Gamaleya của Nga phát triển hiện đang trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Ảnh: Gamaleya Center
Lên top