Nga sẵn sàng xuất khẩu tên lửa xuyên phá boongke bêtông dày

Tên lửa Nga Kh-59MKM có khả năng xuyên phá bê tông. Ảnh: Sputnik
Tên lửa Nga Kh-59MKM có khả năng xuyên phá bê tông. Ảnh: Sputnik
Tên lửa Nga Kh-59MKM có khả năng xuyên phá bê tông. Ảnh: Sputnik
Lên top