Nga sẵn sàng sản xuất đoàn tàu tên lửa tử thần Barguzin

Tên lửa đạn đạo liên lục địa hạt nhân RS-24 Yars. Ảnh: B.I
Tên lửa đạn đạo liên lục địa hạt nhân RS-24 Yars. Ảnh: B.I
Tên lửa đạn đạo liên lục địa hạt nhân RS-24 Yars. Ảnh: B.I

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM