Nga sẵn sàng gia hạn hiệp ước kiểm soát hạt nhân với Mỹ vô điều kiện

Vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III từ căn cứ không quân Vandenberg, California, Mỹ. Ảnh: Global Look Press / US Air Force
Vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III từ căn cứ không quân Vandenberg, California, Mỹ. Ảnh: Global Look Press / US Air Force
Vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman III từ căn cứ không quân Vandenberg, California, Mỹ. Ảnh: Global Look Press / US Air Force
Lên top