Nga săn lùng kho báu của Napoleon

Chỉ có một phần nhỏ lực lượng quân đội Pháp của Napoleon quay về được tới Pháp. Ảnh: Wikimedia Commons.
Chỉ có một phần nhỏ lực lượng quân đội Pháp của Napoleon quay về được tới Pháp. Ảnh: Wikimedia Commons.
Chỉ có một phần nhỏ lực lượng quân đội Pháp của Napoleon quay về được tới Pháp. Ảnh: Wikimedia Commons.
Lên top