Nga rơi trực thăng quân sự thứ 2 trong một tuần

Trực thăng quân sự thứ 2 của Nga rơi trong vòng 7 ngày. Ảnh minh họa. Ảnh: Sputnik.
Trực thăng quân sự thứ 2 của Nga rơi trong vòng 7 ngày. Ảnh minh họa. Ảnh: Sputnik.
Trực thăng quân sự thứ 2 của Nga rơi trong vòng 7 ngày. Ảnh minh họa. Ảnh: Sputnik.
Lên top