Nga rầm rộ tập trận hạt nhân, bắn hàng loạt tên lửa đạn đạo