Nga quyết định rút khỏi Trạm vũ trụ Quốc tế ISS

Trạm vũ trụ quốc tế ISS. Ảnh: NASA
Trạm vũ trụ quốc tế ISS. Ảnh: NASA
Trạm vũ trụ quốc tế ISS. Ảnh: NASA
Lên top