Nga phóng tên lửa từ tàu sân bay, Syria oanh tạc ác liệt phiến quân