Nga phô diễn vũ khí trong diễn tập duyệt binh Ngày Chiến thắng

Nga diễn tập cho lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng. Ảnh: BQP Nga/Sputnik
Nga diễn tập cho lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng. Ảnh: BQP Nga/Sputnik
Nga diễn tập cho lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng. Ảnh: BQP Nga/Sputnik
Lên top