Nga phê duyệt và sản xuất vaccine COVID-19 thứ ba

Nga bắt đầu sản xuất vaccine COVID-19 thứ ba. Ảnh: AFP
Nga bắt đầu sản xuất vaccine COVID-19 thứ ba. Ảnh: AFP
Nga bắt đầu sản xuất vaccine COVID-19 thứ ba. Ảnh: AFP
Lên top