Nga phát triển vaccine mới có hiệu quả với mọi biến thể COVID-19

Vaccine COVID-19. Ảnh minh hoạ: AFP
Vaccine COVID-19. Ảnh minh hoạ: AFP
Vaccine COVID-19. Ảnh minh hoạ: AFP
Lên top