Nga phát triển vaccine COVID-19 sử dụng bằng đường uống

Nga đang phát triển một dạng vaccine COVID-19 qua đường uống, sử dụng như một sản phẩm sữa. Ảnh: AFP
Nga đang phát triển một dạng vaccine COVID-19 qua đường uống, sử dụng như một sản phẩm sữa. Ảnh: AFP
Nga đang phát triển một dạng vaccine COVID-19 qua đường uống, sử dụng như một sản phẩm sữa. Ảnh: AFP
Lên top