Nga phát triển máy bay chiến đấu tàng hình siêu thanh một động cơ

Nga đang phát triển loại máy bay chiến đấu tàng hình siêu thanh một động cơ. Ảnh: AFP
Nga đang phát triển loại máy bay chiến đấu tàng hình siêu thanh một động cơ. Ảnh: AFP
Nga đang phát triển loại máy bay chiến đấu tàng hình siêu thanh một động cơ. Ảnh: AFP
Lên top