Nga phát hiện vết nứt tồi tệ trên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS

Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS. Ảnh: NASA
Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS. Ảnh: NASA
Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS. Ảnh: NASA
Lên top