Nga phát hiện một nhóm IS ở Kaliningrad

Đạn dược và sách văn học tôn giáo đã bị tịch thu từ những người bị giam giữ ở Kaliningrad, Nga - Ảnh: FSB.
Đạn dược và sách văn học tôn giáo đã bị tịch thu từ những người bị giam giữ ở Kaliningrad, Nga - Ảnh: FSB.
Đạn dược và sách văn học tôn giáo đã bị tịch thu từ những người bị giam giữ ở Kaliningrad, Nga - Ảnh: FSB.
Lên top