Nga, Pháp cảnh báo về việc Mỹ rút khỏi UNESCO

Trụ sở tổ chức UNESCO. Ảnh: Reuters
Trụ sở tổ chức UNESCO. Ảnh: Reuters
Trụ sở tổ chức UNESCO. Ảnh: Reuters
Lên top