Nga phản ứng việc Mỹ rút quân khỏi Syria

Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút quân Mỹ khỏi Syria. Ảnh: Reuters
Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút quân Mỹ khỏi Syria. Ảnh: Reuters
Tổng thống Donald Trump tuyên bố rút quân Mỹ khỏi Syria. Ảnh: Reuters
Lên top