Nga phản pháo cáo buộc có thông tin “tục tĩu” về ông Trump