Nga phản hồi ý tưởng 'đánh bom hạt nhân sao Hỏa' của Elon Musk

Khám phá sao Hỏa luôn là ước vọng của loài người. Ảnh: AFP
Khám phá sao Hỏa luôn là ước vọng của loài người. Ảnh: AFP
Khám phá sao Hỏa luôn là ước vọng của loài người. Ảnh: AFP
Lên top