Nga phản hồi thông tin thử "rồng lửa" S-500 ở Syria

Nga cho biết không cần thử hay sử dụng S-500 ở Syria. Ảnh: AD.
Nga cho biết không cần thử hay sử dụng S-500 ở Syria. Ảnh: AD.
Nga cho biết không cần thử hay sử dụng S-500 ở Syria. Ảnh: AD.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top