Nga: Nước biển sủi bọt bất thường, nhìn từ xa cứ ngỡ là “nước sôi”

Lên top