Nga nói về kỳ vọng với chính phủ của Tổng thống đắc cử Ukraina

Tổng thống đắc cử Ukraina Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP
Tổng thống đắc cử Ukraina Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP
Tổng thống đắc cử Ukraina Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP
Lên top