Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nga nổi giận vì Mỹ đòi ngừng đánh ở Aleppo