Nga nêu điều kiện tiên quyết để không rút khỏi ISS

Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Ảnh: NASA
Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Ảnh: NASA
Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Ảnh: NASA
Lên top