Nga - Mỹ không ai chịu ai khi nhận mình tiêu diệt thủ lĩnh số 2 của IS