Nga muốn đóng tàu sân bay lớn nhất thế giới đọ với Mỹ