Nga mượn chuyện Syria đáp trả Mỹ đòi rút quân khỏi Venezuela

Nga yêu cầu Mỹ rút quân khỏi Syria trước khi đòi Nga rút khỏi Venezuela. Ảnh: PBS
Nga yêu cầu Mỹ rút quân khỏi Syria trước khi đòi Nga rút khỏi Venezuela. Ảnh: PBS
Nga yêu cầu Mỹ rút quân khỏi Syria trước khi đòi Nga rút khỏi Venezuela. Ảnh: PBS
Lên top