Nga mở cuộc không kích lớn nhất ở Syria kể từ thỏa thuận ngừng bắn

Khói bốc lên sau cuộc không kích của Nga ở tỉnh Idlib, phía tây bắc Syria. Ảnh: AFP.
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Nga ở tỉnh Idlib, phía tây bắc Syria. Ảnh: AFP.
Khói bốc lên sau cuộc không kích của Nga ở tỉnh Idlib, phía tây bắc Syria. Ảnh: AFP.
Lên top