Nga loại hoàn toàn dự trữ USD trong quỹ tài sản có chủ quyền

Nga đưa dự trữ đồng USD trong quỹ tài sản có chủ quyền về bằng 0. Ảnh: Bộ Tài chính Nga/Sputnik
Nga đưa dự trữ đồng USD trong quỹ tài sản có chủ quyền về bằng 0. Ảnh: Bộ Tài chính Nga/Sputnik
Nga đưa dự trữ đồng USD trong quỹ tài sản có chủ quyền về bằng 0. Ảnh: Bộ Tài chính Nga/Sputnik
Lên top