Nga lên kế hoạch xây dựng 50.000 trạm nạp điện giao thông vào năm 2030

Nga lên kế hoạch xây dựng 50.000 trạm nạp điện giao thông vào năm 2030. Ảnh: AFP
Nga lên kế hoạch xây dựng 50.000 trạm nạp điện giao thông vào năm 2030. Ảnh: AFP
Nga lên kế hoạch xây dựng 50.000 trạm nạp điện giao thông vào năm 2030. Ảnh: AFP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top