Nga lên kế hoạch sử dụng trí tuệ nhân tạo để theo dõi tình hình dịch tễ

Anna Popova - người đứng đầu Cơ quan Giám sát Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng và Phúc lợi Con người của Nga. Ảnh: AFP
Anna Popova - người đứng đầu Cơ quan Giám sát Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng và Phúc lợi Con người của Nga. Ảnh: AFP
Anna Popova - người đứng đầu Cơ quan Giám sát Bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng và Phúc lợi Con người của Nga. Ảnh: AFP
Lên top