Nga lên án gay gắt hành động tấn công Syria của Mỹ, so sánh Trump với Hitler

Nga lên án gay gắt hành động phát động cuộc tấn công Syria của Tổng thống Donald Trump.
Nga lên án gay gắt hành động phát động cuộc tấn công Syria của Tổng thống Donald Trump.
Nga lên án gay gắt hành động phát động cuộc tấn công Syria của Tổng thống Donald Trump.
Lên top