Nga lên án cuộc không kích của Mỹ vào Syria

Một cuộc không kích ở Syria. Ảnh: AFP
Một cuộc không kích ở Syria. Ảnh: AFP
Một cuộc không kích ở Syria. Ảnh: AFP
Lên top