Nga: Không cần thiết phải mời, ai muốn dự duyệt binh 9.5 cứ đến

Nga tập dượt cho lễ duyệt binh ngày 9.5. Ảnh: TASS
Nga tập dượt cho lễ duyệt binh ngày 9.5. Ảnh: TASS
Nga tập dượt cho lễ duyệt binh ngày 9.5. Ảnh: TASS
Lên top