Nga khởi kiện 5 nền tảng mạng xã hội đình đám

Năm nền tảng mạng xã hội trong đó có Facebook, Twitter, Google bị Nga khởi kiện. Ảnh: AFP
Năm nền tảng mạng xã hội trong đó có Facebook, Twitter, Google bị Nga khởi kiện. Ảnh: AFP
Năm nền tảng mạng xã hội trong đó có Facebook, Twitter, Google bị Nga khởi kiện. Ảnh: AFP
Lên top