Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ "liên thủ" lật đổ đồng đôla Mỹ