Nga hy vọng Mỹ không hành động với Triều Tiên như ở Syria