Nga hi vọng Mỹ không công bố điện đàm giữa ông Trump và ông Putin

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Getty.
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Getty.
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Getty.
Lên top