Nga hé lộ tàu tàng hình tối tân hoàn chỉnh đầu tiên

Tàu hộ vệ thuộc Đề án 20386 Mercury của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Tàu hộ vệ thuộc Đề án 20386 Mercury của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Tàu hộ vệ thuộc Đề án 20386 Mercury của Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Lên top