Nga hé lộ nguyên nhân tử vong phổ biến nhất của phi hành gia vũ trụ

Spacewalk của các phi hành gia vũ trụ Nga. Ảnh: Roscosmos
Spacewalk của các phi hành gia vũ trụ Nga. Ảnh: Roscosmos
Spacewalk của các phi hành gia vũ trụ Nga. Ảnh: Roscosmos
Lên top