Nga hé lộ mục tiêu thật sự của Mỹ, Anh và Pháp trong cuộc không kích Syria

Một sân bay quân sự ở Syria. Ảnh: Sputnik.
Một sân bay quân sự ở Syria. Ảnh: Sputnik.
Một sân bay quân sự ở Syria. Ảnh: Sputnik.