Nga gửi vật tư y tế viện trợ Mỹ chống dịch COVID-19

Máy bay Nga chở theo vật tư y tế hỗ trợ chống dịch COVID-19 dự kiến hạ cánh tại Mỹ vào 1.4. Ảnh: Twitter/Russia in USA
Máy bay Nga chở theo vật tư y tế hỗ trợ chống dịch COVID-19 dự kiến hạ cánh tại Mỹ vào 1.4. Ảnh: Twitter/Russia in USA
Máy bay Nga chở theo vật tư y tế hỗ trợ chống dịch COVID-19 dự kiến hạ cánh tại Mỹ vào 1.4. Ảnh: Twitter/Russia in USA
Lên top