Nga giục Ấn Độ trả tiền để bàn giao S-400

S-400. Ảnh: Sputnik
S-400. Ảnh: Sputnik
S-400. Ảnh: Sputnik
Lên top