Nga giành quyền kiểm soát căn cứ chiến lược của Mỹ ở Syria

Nga giành quyền kiểm soát sân bay quân sự Tabqa ở Syria. Ảnh: syria.mil.ru
Nga giành quyền kiểm soát sân bay quân sự Tabqa ở Syria. Ảnh: syria.mil.ru
Nga giành quyền kiểm soát sân bay quân sự Tabqa ở Syria. Ảnh: syria.mil.ru
Lên top