Nga giải thích lý do chiến hạm Rạng Đông không thể bắn pháo

Chiến hạm Rạng Đông trở thành Viện Bảo tàng. Ảnh: Sputnik
Chiến hạm Rạng Đông trở thành Viện Bảo tàng. Ảnh: Sputnik