Nga duyệt binh hoành tráng mừng Ngày Chiến thắng

Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ngày 9.5.2021. Ảnh: AFP
Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ngày 9.5.2021. Ảnh: AFP
Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ ngày 9.5.2021. Ảnh: AFP
Lên top