Nga dừng sử dụng loại máy thở khiến 2 bệnh viện hỏa hoạn

Hỏa hoạn tại Bệnh viện St. Petersburg do máy thở COVID-19 khiến 5 người tử vong. Ảnh: AFP
Hỏa hoạn tại Bệnh viện St. Petersburg do máy thở COVID-19 khiến 5 người tử vong. Ảnh: AFP
Hỏa hoạn tại Bệnh viện St. Petersburg do máy thở COVID-19 khiến 5 người tử vong. Ảnh: AFP
Lên top